Apartment Management System (AMS- Phần Mềm Quản Lý Căn Hộ Dịch Vụ Cho Thuê)

1.900.000 900.000

“Hệ thống Quản lý Căn hộ” là phần mềm tốt nhất để quản lý nhiều căn hộ, căn hộ, tòa nhà hoặc bất kỳ loại bất động sản nào có thể tùy chỉnh cao. Nó sẽ giúp bạn kiểm soát toàn bộ căn hộ trong tay trong nháy mắt.

“Hệ thống Quản lý Căn hộ - AMS”